Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz), Martin Gregor (Bankár)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz), Martin Gregor (Bankár)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz), Martin Gregor (Bankár)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz), Martin Gregor (Bankár)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz), Martin Gregor (Bankár)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz), Martin Gregor (Bankár)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Martin Gregor (Bankár), Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Martin Gregor (Bankár), Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Katarína), Martin Gregor (Bankár), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Mária Kráľovičová (Katarína), Martin Gregor (Bankár), Ctibor Filčík (Goetz)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz), Martin Gregor (Bankár)
Popis
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz), Martin Gregor (Bankár)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz), Mária Kráľovičová (Katarína)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz), Mária Kráľovičová (Katarína)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz), Mária Kráľovičová (Katarína)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz), Mária Kráľovičová (Katarína)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz), Mária Kráľovičová (Katarína)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz), Mária Kráľovičová (Katarína)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Mária Kráľovičová (Katarína), Ctibor Filčík (Goetz)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí Mária Kráľovičová (Katarína)
Popis
v popredí Mária Kráľovičová (Katarína)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz), Martin Gregor (Bankár)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz), Martin Gregor (Bankár)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz), Július Pántik (Heinrich)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz), Július Pántik (Heinrich)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz), Július Pántik (Heinrich)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz), Július Pántik (Heinrich)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Július Pántik (Heinrich), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Július Pántik (Heinrich), Ctibor Filčík (Goetz)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Július Pántik (Heinrich), Viera Strnisková (Hilda)
Popis
Július Pántik (Heinrich), Viera Strnisková (Hilda)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nasty)
Popis
Karol Machata (Nasty)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nasty), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Karol Machata (Nasty), Ctibor Filčík (Goetz)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nasty), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Karol Machata (Nasty), Ctibor Filčík (Goetz)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Tetzel)
Popis
Viliam Záborský (Tetzel)
Foto
Ján Herec
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
na schodisku Viliam Záborský (Tetzel), Štefan Figura (Farár)
Popis
na schodisku Viliam Záborský (Tetzel), Štefan Figura (Farár)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
na schodisku Viliam Záborský (Tetzel), Štefan Figura (Farár)
Popis
na schodisku Viliam Záborský (Tetzel), Štefan Figura (Farár)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
na schodisku Viliam Záborský (Tetzel), Štefan Figura (Farár)
Popis
na schodisku Viliam Záborský (Tetzel), Štefan Figura (Farár)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
na schodisku Leopold Haverl (Tetzel), Štefan Figura (Farár)
Popis
na schodisku Leopold Haverl (Tetzel), Štefan Figura (Farár)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
na schodisku Leopold Haverl (Tetzel), Štefan Figura (Farár)
Popis
na schodisku Leopold Haverl (Tetzel), Štefan Figura (Farár)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Leopold Haverl (Tetzel), Štefan Figura (Farár)
Popis
Leopold Haverl (Tetzel), Štefan Figura (Farár)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Strnisková (Hilda), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Viera Strnisková (Hilda), Ctibor Filčík (Goetz)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Július Pántik (Heinrich), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Július Pántik (Heinrich), Ctibor Filčík (Goetz)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Július Pántik (Heinrich)
Popis
Július Pántik (Heinrich)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
vpravo Oľga Sýkorová (Učiteľka)
Popis
vpravo Oľga Sýkorová (Učiteľka)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
na schodisku Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
na schodisku Ctibor Filčík (Goetz)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Strnisková (Hilda), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Viera Strnisková (Hilda), Ctibor Filčík (Goetz)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Strnisková (Hilda), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Viera Strnisková (Hilda), Ctibor Filčík (Goetz)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Strnisková (Hilda), Ctibor Filčík (Goetz)
Popis
Viera Strnisková (Hilda), Ctibor Filčík (Goetz)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz), Karol Machata (Nasty)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz), Karol Machata (Nasty)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz), Július Pántik (Heinrich)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz), Július Pántik (Heinrich)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Goetz), Július Pántik (Heinrich)
Popis
Ctibor Filčík (Goetz), Július Pántik (Heinrich)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Dibarbora a režisér Jozef Palka (fotografia zo skúšky)
Popis
František Dibarbora a režisér Jozef Palka (fotografia zo skúšky)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová, Ctibor Filčík (fotografia zo skúšky)
Popis
Mária Kráľovičová, Ctibor Filčík (fotografia zo skúšky)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová, Ctibor Filčík (fotografia zo skúšky)
Popis
Mária Kráľovičová, Ctibor Filčík (fotografia zo skúšky)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík, Mária Kráľovičová (fotografia zo skúšky)
Popis
Ctibor Filčík, Mária Kráľovičová (fotografia zo skúšky)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava