(iš)
Ovácie pre SND : Záborského Najdúch a Sartrov Diabol a Pán Boh v Prahe / (iš).
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 49 (28. 10. 1968), s. 1.

BALK, Theodor
Mehr als ein Gastspiel / Theodor Balk.
In: Volkszeitung. – Jhg. 18, No. 44 (8. 11. 1968), S. 11

BLAHOVÁ, Elena
Ctibor Filčík / Elena Blahová.
In: Divadelné noviny. – ISSN 1335-731X. – Roč. 1, č. 3 (2001), s. 19-20.

CIMICKÁ, Dagmar
Radost ze hry / Dagmar Cimická.
In: Zemědělské noviny. – ISSN 0139-5777. – Roč. 24 (30. 10. 1968), s. 2.

CÍSAŘ, Jan
Symbolická výmena / Jan Císař.
In: Rudé právo. – ISSN 0032-6569. – Roč. 49, č. 296 (30. 10. 1968), s. 45.

HIRŠ, Peter
Obluda, či svätec : činohra SND splatila dlh Sartrovi / Peter Hirš.
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 20 (23. 12. 1965), s. 4.

KŘOVÁK, Miroslav
Slovenské národní divadlo v Praze / Miroslav Křovák.
In: Svoboda. – ISSN 0491-7227. – (1. 11. 1968), s. 5.

LAJCHA, Ladislav
Televize vás zve do divadla / Ladislav Lajcha.
In: Divadelní noviny. – ISSN 1802-3592. – Roč. 11, č. 15 (14. 2. 1968), s. 2.

LICHARDOVÁ, Oľga
Na posiedke s Diablom a Pánom Bohom / Oľga Lichardová ; Ctibor.
In: Umelecké slovo. – Č. 6 (1966), s. 124-125.

POLÁK, Milan
Praha, máme ťa radi / Milan Polák.
In: Film a divadlo. – ISSN 0323-2921. – Roč. 12, č. 25 (5. 12. 1968), s. 10-11.

STRÁNSKÁ, Alena
Bratislavská první scéna v Praze / Alena Stránská.
In: Svobodné slovo. – ISSN 0231-732X. – Roč. 24 (30. 10. 1968), s. 4.

SUCHOMELOVÁ, Jaroslava
Vítaní hosté / Jaroslava Suchomelová.
In: Mladá fronta. – Roč. 25 (13. 2. 1969).

ŠUGÁR, Štefan
U postav... / Štefan Šugár.
In: Divadelní a filmové noviny. – Roč. 9, č. 20-21 (4. 5. 1966), s. 17.

Televize vás zve do divadla.
In: Divadelní noviny. – ISSN 1802-3592. – Roč. 11, č. 17 (13. 3.1 968), s. 2.

URBÁNKOVÁ, Milena
Od krpců až po filosofii / Milena Urbánková.
In: Zítřek (Praha). – (6. 11. 1968).