Popis
Katarína Aulitisová-Piktorová (Lenka), Juraj Adamík (Ondrej), Andrej Pachinger (Prievozník)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bratislavského bábkového divadla
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Juraj Adamík (Ondrej)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bratislavského bábkového divadla
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Martin Nikodým (Biely kohút), Andrej Pachinger (Prievozník), Katarína Aulitisová-Piktorová (Lenka), Petronela Dušová (Kura-Kohútik)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bratislavského bábkového divadla
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Juraj Adamík (Ondrej), Katarína Aulitisová-Piktorová (Lenka), Andrej Pachinger (Prievozník)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bratislavského bábkového divadla
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Katarína Aulitisová-Piktorová (Lenka), Andrej Pachinger (Prievozník)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bratislavského bábkového divadla
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ľubomír Piktor (Diabol), Andrej Pachinger (Prievozník)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bratislavského bábkového divadla
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Andrej Pachinger (Prievozník), ), Ľubomír Piktor (Diabol)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bratislavského bábkového divadla
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Martin Nikodým (Biely kohút), Petronela Dušová (Kura-Kohútik)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bratislavského bábkového divadla
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Juraj Adamík (Ondrej)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bratislavského bábkového divadla
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Juraj Adamík (Ondrej)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bratislavského bábkového divadla
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Andrej Pachinger (Prievozník)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bratislavského bábkového divadla
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Martin Nikodým (Biely kohút), Petronela Dušová (Kura-Kohútik)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bratislavského bábkového divadla
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Andrej Pachinger (Prievozník)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bratislavského bábkového divadla
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Andrej Pachinger (Prievozník), Katarína Aulitisová-Piktorová (Lenka)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bratislavského bábkového divadla
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava