JURČO, Milan
Básnik v dráme a v divadle / Milan Jurčo.
In: Hry ako hry / Jozef Mokoš. – Martin : Osveta, 1982. – S. 219.

Nitran ako hosť zo Žiliny.
In: Hlas ľudu. – ISSN 1335-4906. – Roč. 36 (22. 5. 1989), s. 6.  

POLÍVKOVÁ-HLEDÍKOVÁ, Ida
Úspechov málo : bábkové divadlá / Ida Polívková-Hledíková.
In: Dialóg. – ISSN 0862-5980. – Roč. 1, č. 14-15 (1989), s. 11.

PREMDERSKÝ, Vladimír
Divadlo, ktoré trvá už polstoročie / Vladimír Predmerský.
In: Cesta okolo sveta za 50 rokov : bratislavské bábkové divadlo / ed. Ivica Ozábalová. – Bratislava : Bratislavské Bábkové divadlo, 2007. – S. 18. – ISBN 978-80-969645-3-6.