Popis
Viera Pavlíková (Mária)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viera Pavlíková (Mária), Ján Zachar (Režisér)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viera Pavlíková (Mária), Ján Zachar (Režisér), Ingrid Žirková (Kvetinárka)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ladislav Kočan (Zloduch), Peter Šimun (Zloduch), Marián Zednikovič (Michal), Viera Pavlíková (Mária), Ingrid Žirková (Kvetinárka), Ján Zachar (Režisér)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Vladimír Oktávec (Klavirista/Policajt) Ladislav Kočan (Študent), Peter Šimun (Študent), Ingrid Žirková (Dievča/Opatrovkyňa), Marián Zednikovič (Michal);
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Marián Zednikovič (Michal), Jaroslav Gažovič (Zloduch), Ladislav Kočan (Zloduch), Peter Šimun (Zloduch)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ingrid Žirková (Dievča/Opatrovkyňa/Kvetinárka), Ján Zachar (Režisér/Študent), Peter Šimun (Zloduch/Študent), Ján Topľanský (Asistent), Marián Zednikovič (Michal), Jaroslav Gažovič (Študent/Zloduch), Ladislav Kočan (Zloduch), Július Farkaš (Tučný pán)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ingrid Žirková (Kvetinárka)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ingrid Žirková (Kvetinárka), Július Farkaš (Tučný pán), Ján Topľanský (Asistent), Jaroslav Gažovič (Zloduch), Ladislav Kočan (Zloduch)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ingrid Žirková (Kvetinárka), Július Farkaš (Tučný pán), Jaroslav Gažovič (Zloduch), Ladislav Kočan (Zloduch)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Július Farkaš (Tučný pán), Marián Zednikovič (Michal), Ladislav Kočan (Študent/ Zloduch), Jaroslav Gažovič (Študent/ Zloduch), Ján Topľanský (Asistent), Ingrid Žirková (Dievča/Opatrovkyňa), Viera Pavlíková (Mária)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Július Farkaš (Tučný pán), Ján Topľanský (Asistent), Ladislav Kočan (Zloduch), Ingrid Žirková (Kvetinárka)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ladislav Kočan (Zloduch), Peter Šimun (Zloduch), Marián Zednikovič (Michal), Ján Zachar (Režisér)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ladislav Kočan (Zloduch), Peter Šimun (Zloduch), Marián Zednikovič (Michal), Viera Pavlíková (Mária), Ján Zachar (Režisér), Ingrid Žirková (Kvetinárka)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ingrid Žirková (Kvetinárka), Vladimír Oktávec (Policajt), Ján Topľanský (Asistent), Jaroslav Gažovič (Zloduch), Ladislav Kočan (Zloduch)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Zachar (Režisér), Marián Zednikovič (Michal)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Vladimír Oktávec (Policajt/Klavírista), Ladislav Kočan (Zloduch), Peter Šimun (Zloduch/Študent), Ingrid Žirková (Dievča/Opatrovkyňa), Ján Zachar (Režisér), Ján Topľanský (Asistent)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Marián Zednikovič (Michal)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Vladimír Oktávec (Klavírista), Viera Pavlíková (Mária)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Marián Zednikovič (Michal), Ján Zachar (Režisér)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Július Farkaš (Tučný pán), Marián Zednikovič (Michal)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Július Farkaš (Tučný pán), Ingrid Žirková (Kvetinárka), Ladislav Kočan (Zloduch), Jaroslav Gažovič (Zloduch), Ján Topľanský (Asistent)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ingrid Žirková (Kvetinárka), Július Farkaš (Tučný pán), Jaroslav Gažovič (Zloduch), Ladislav Kočan (Zloduch), Peter Šimun (Zloduch)
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Jozef Ciller; záber zo skúšky
Foto
Peter Zahradník
Archív
archív Divadla Jána Palárika v Trnave
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava