PODMAKOVÁ, Dagmar
Divadlo v Trnave: ako sa hľadalo 1974 – 2006 / Dagmar Podmaková. – Bratislava : Veda, 2006. – ISBN 80-224-0944-8.