Scénické návrhy

Popis
Scénické návrhy Mira a Jara Daubravovcov pre inscenáciu Canto Hondo (hlboká pieseň o nej...).
Zdroj
Múzeum Divadelného ústavu
Súbory
Strana č. 1
Strana č. 2