Popis
Stanislava Vlčeková, Ján Hromada
Foto
Noro Knap
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Stanislava Vlčeková, Anna Sedlačková, Csongor Kassai
Foto
Noro Knap
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Hromada, Stanislava Vlčeková, Anna Sedlačková
Foto
Noro Knap
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Kružliak, Csongor Kassai, Kamil Žiška
Foto
Noro Knap
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Anna Sedlačková, Stanislava Vlčeková, Ján Hromada, Csongor Kassai
Foto
Noro Knap
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Kružliak, Csongor Kassai, Kamil Žiška
Foto
Noro Knap
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava