Stanislava Vlčeková, Ján Hromada
Popis
Stanislava Vlčeková, Ján Hromada
Foto
Noro Knap
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Stanislava Vlčeková, Anna Sedlačková, Csongor Kassai
Popis
Stanislava Vlčeková, Anna Sedlačková, Csongor Kassai
Foto
Noro Knap
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ján Hromada, Stanislava Vlčeková, Anna Sedlačková
Popis
Ján Hromada, Stanislava Vlčeková, Anna Sedlačková
Foto
Noro Knap
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ján Kružliak, Csongor Kassai, Kamil Žiška
Popis
Ján Kružliak, Csongor Kassai, Kamil Žiška
Foto
Noro Knap
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anna Sedlačková, Stanislava Vlčeková, Ján Hromada, Csongor Kassai
Popis
Anna Sedlačková, Stanislava Vlčeková, Ján Hromada, Csongor Kassai
Foto
Noro Knap
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ján Kružliak, Csongor Kassai, Kamil Žiška
Popis
Ján Kružliak, Csongor Kassai, Kamil Žiška
Foto
Noro Knap
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava