Ferdinand Holeva (Spes/Nádej)
Popis
Ferdinand Holeva (Spes/Nádej)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Igor Holováč (Spes/Nádej), Stanislav Kramarič (Amor/Láska)
Popis
Igor Holováč (Spes/Nádej), Stanislav Kramarič (Amor/Láska)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Šiška (Fides/Viera)
Popis
Juraj Šiška (Fides/Viera)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mário Radačovský (Fides/Viera)
Popis
Mário Radačovský (Fides/Viera)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Stanislav Kramarič (Amor/Láska)
Popis
Stanislav Kramarič (Amor/Láska)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Stanislav Kramarič (Amor/Láska), Igor Holováč (Spes/Nádej), Mário Radačovský (Fides/Viera)
Popis
Stanislav Kramarič (Amor/Láska), Igor Holováč (Spes/Nádej), Mário Radačovský (Fides/Viera)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zuzana Bartková (Fides/Viera), Mário Radačovský (Fides/Viera)
Popis
Zuzana Bartková (Fides/Viera), Mário Radačovský (Fides/Viera)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eugénia Kňažková (Amor/Láska)
Popis
Eugénia Kňažková (Amor/Láska)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Irina Čierniková (Spes/Nádej), Mário Radačovský (Fides/Viera)
Popis
Irina Čierniková (Spes/Nádej), Mário Radačovský (Fides/Viera)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zuzana Bartková (Fides/Viera), Laura Pernicová (Amor/Láska), Irina Čierniková (Spes/Nádej), Igor Holováč (Spes/Nádej)
Popis
Zuzana Bartková (Fides/Viera), Laura Pernicová (Amor/Láska), Irina Čierniková (Spes/Nádej), Igor Holováč (Spes/Nádej)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v strede Rozália Zmeková (Mutus/Nemá)
Popis
v strede Rozália Zmeková (Mutus/Nemá)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ferdinand Holeva (Spes/Nádej), Jozef Dolinský ml. (Amor/Láska)
Popis
Ferdinand Holeva (Spes/Nádej), Jozef Dolinský ml. (Amor/Láska)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Dolinský ml. (Amor/Láska), Eugénia Kňažková (Amor/Láska), Ferdinad Holeva (Spes/Nádej), Ingrid Murčeková (Spes/Nádej), Juraj Šiška (Fides/Viera), Eva Horáková (Fides/Viera)
Popis
Jozef Dolinský ml. (Amor/Láska), Eugénia Kňažková (Amor/Láska), Ferdinad Holeva (Spes/Nádej), Ingrid Murčeková (Spes/Nádej), Juraj Šiška (Fides/Viera), Eva Horáková (Fides/Viera)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Horáková (Fides/Viera)
Popis
Eva Horáková (Fides/Viera)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Igor Holováč (Spes/Nádej), Irina Čierniková (Spes/Nádej)
Popis
Igor Holováč (Spes/Nádej), Irina Čierniková (Spes/Nádej)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ferdinand Holeva (Spes/Nádej), Ingrid Murčeková (Spes/Nádej)
Popis
Ferdinand Holeva (Spes/Nádej), Ingrid Murčeková (Spes/Nádej)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zuzana Bartková (Fides/Viera)
Popis
Zuzana Bartková (Fides/Viera)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Horáková (Fides/Viera)
Popis
Eva Horáková (Fides/Viera)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Dolinský ml. (Amor/Láska), Eugénia Kňažková (Amor/Láska)
Popis
Jozef Dolinský ml. (Amor/Láska), Eugénia Kňažková (Amor/Láska)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava