Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ľubomír Roman (Andrea Sarti ako chlapec)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ľubomír Roman (Andrea Sarti ako chlapec)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ľubomír Roman (Andrea Sarti ako chlapec)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ľubomír Roman (Andrea Sarti ako chlapec)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Popis
Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Popis
Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Virginia), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Popis
Mária Kráľovičová (Virginia), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Virginia), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Popis
Mária Kráľovičová (Virginia), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni)
Popis
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Anton Mrvečka (Malý mních), Elo Romančík (Federzoni)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Anton Mrvečka (Malý mních)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anton Mrvečka (Malý mních)
Popis
Anton Mrvečka (Malý mních)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Oľga Borodáčová Országhová (Pani Sartiová)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Oľga Borodáčová Országhová (Pani Sartiová)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mikuláš Huba (Kardinál Barberini), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Jozef Šándor (Kardinál Bellarmin)
Popis
Mikuláš Huba (Kardinál Barberini), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Jozef Šándor (Kardinál Bellarmin)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mikuláš Huba (Kardinál Barberini), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Jozef Šándor (Kardinál Bellarmin)
Popis
Mikuláš Huba (Kardinál Barberini), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Jozef Šándor (Kardinál Bellarmin)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Mikuláš Huba (Kardinál Barberini), Jozef Šándor (Kardinál Bellarmin)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Mikuláš Huba (Kardinál Barberini), Jozef Šándor (Kardinál Bellarmin)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Jozef Šándor (Kardinál Bellarmin), Mikuláš Huba (Kardinál Barberini)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Jozef Šándor (Kardinál Bellarmin), Mikuláš Huba (Kardinál Barberini)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ondrej Jariabek (Kurátor univerzity v Padove), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Ondrej Jariabek (Kurátor univerzity v Padove), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ondrej Jariabek (Kurátor univerzity v Padove)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ondrej Jariabek (Kurátor univerzity v Padove)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ondrej Jariabek (Kurátor univerzity v Padove)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ondrej Jariabek (Kurátor univerzity v Padove)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Sodoma (Mních), Jozef Kroner (Veľmi starý kardinál), Marián Gallo (Cosmo de Medici), Štefan Figura (Mních), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Jozef Sodoma (Mních), Jozef Kroner (Veľmi starý kardinál), Marián Gallo (Cosmo de Medici), Štefan Figura (Mních), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí Ladislav Chudík (Veľmi chudý mních), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
v popredí Ladislav Chudík (Veľmi chudý mních), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ladislav Chudík (Veľmi chudý mních)
Popis
Ladislav Chudík (Veľmi chudý mních)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Gustáv Valach (Sagredo)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Gustáv Valach (Sagredo)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Gustáv Valach (Sagredo)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Gustáv Valach (Sagredo)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Gustáv Valach (Sagredo)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Gustáv Valach (Sagredo)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Gustáv Valach (Sagredo)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Gustáv Valach (Sagredo)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v strede Samuel Adamčík (Pán Gaffone), v popredí Viliam Záborský (Galileo Galilei), Gustáv Valach (Sagredo)
Popis
v strede Samuel Adamčík (Pán Gaffone), v popredí Viliam Záborský (Galileo Galilei), Gustáv Valach (Sagredo)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Virginia), Jozef Šimonovič (Lodovico Marsili)
Popis
Mária Kráľovičová (Virginia), Jozef Šimonovič (Lodovico Marsili)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Virginia)
Popis
Mária Kráľovičová (Virginia)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Zvarík (Kardinál – inkvizítor), Mária Kráľovičová (Virginia)
Popis
František Zvarík (Kardinál – inkvizítor), Mária Kráľovičová (Virginia)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Virginia), František Zvarík (Kardinál – inkvizítor)
Popis
Mária Kráľovičová (Virginia), František Zvarík (Kardinál – inkvizítor)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Zvarík (Kardinál – inkvizítor), Mária Kráľovičová (Virginia)
Popis
František Zvarík (Kardinál – inkvizítor), Mária Kráľovičová (Virginia)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Zvarík (Kardinál – inkvizítor)
Popis
František Zvarík (Kardinál – inkvizítor)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
v popredí Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Borodáčová Országhová (Pani Sartiová), Mária Kráľovičová (Virginia), Elo Romančík (Federzoni), Anton Mrvečka (Malý mních), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Popis
Oľga Borodáčová Országhová (Pani Sartiová), Mária Kráľovičová (Virginia), Elo Romančík (Federzoni), Anton Mrvečka (Malý mních), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Borodáčová Országhová (Pani Sartiová), Mária Kráľovičová (Virginia), Anton Mrvečka (Malý mních)
Popis
Oľga Borodáčová Országhová (Pani Sartiová), Mária Kráľovičová (Virginia), Anton Mrvečka (Malý mních)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Borodáčová Országhová (Pani Sartiová), Mária Kráľovičová (Virginia), Elo Romančík (Federzoni), Anton Mrvečka (Malý mních), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Popis
Oľga Borodáčová Országhová (Pani Sartiová), Mária Kráľovičová (Virginia), Elo Romančík (Federzoni), Anton Mrvečka (Malý mních), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Jozef Šimonovič (Lodovico Marsili), Anton Mrvečka (Malý mních), Oľga Borodáčová Országhová (Pani Sartiová)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Jozef Šimonovič (Lodovico Marsili), Anton Mrvečka (Malý mních), Oľga Borodáčová Országhová (Pani Sartiová)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Šimonovič (Lodovico Marsili),Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Jozef Šimonovič (Lodovico Marsili),Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Borodáčová Országhová (Pani Sartiová), Jozef Šimonovič (Lodovico Marsili), Mária Kráľovičová (Virginia), Elo Romančík (Federzoni), Anton Mrvečka (Malý mních), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Oľga Borodáčová Országhová (Pani Sartiová), Jozef Šimonovič (Lodovico Marsili), Mária Kráľovičová (Virginia), Elo Romančík (Federzoni), Anton Mrvečka (Malý mních), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
herec neidentifikovaný, Viliam Záborský (Galileo Galilei), Elo Romančík (Federzoni), Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Anton Mrvečka (Malý mních)
Popis
herec neidentifikovaný, Viliam Záborský (Galileo Galilei), Elo Romančík (Federzoni), Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Anton Mrvečka (Malý mních)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Branislav Koreň (Vanni)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Branislav Koreň (Vanni)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Branislav Koreň (Vanni)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Branislav Koreň (Vanni)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marián Gallo (Cosmo de Medici), Ľudovít Ozábal (Indivíduum), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Marián Gallo (Cosmo de Medici), Ľudovít Ozábal (Indivíduum), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľudovít Ozábal (Indivíduum), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Mária Kráľovičová (Virginia)
Popis
Ľudovít Ozábal (Indivíduum), Viliam Záborský (Galileo Galilei), Mária Kráľovičová (Virginia)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Virginia), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Mária Kráľovičová (Virginia), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mikuláš Huba (Kardinál Barberini), František Zvarík (Kardinál – inkvizítor)
Popis
Mikuláš Huba (Kardinál Barberini), František Zvarík (Kardinál – inkvizítor)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí František Zvarík (Kardinál – inkvizítor), Mikuláš Huba (Kardinál Barberini)
Popis
v popredí František Zvarík (Kardinál – inkvizítor), Mikuláš Huba (Kardinál Barberini)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí František Zvarík (Kardinál – inkvizítor), Mikuláš Huba (Kardinál Barberini)
Popis
v popredí František Zvarík (Kardinál – inkvizítor), Mikuláš Huba (Kardinál Barberini)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
pri ďalekohľade Gejza Slameň (Dóža)
Popis
pri ďalekohľade Gejza Slameň (Dóža)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
pri ďalekohľade Gejza Slameň (Dóža)
Popis
pri ďalekohľade Gejza Slameň (Dóža)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Hana Sarvašová (Žena pouličného speváka),Viliam Záborský (Galileo Galilei), František Dibarbora (Pouličný spevák)
Popis
Hana Sarvašová (Žena pouličného speváka),Viliam Záborský (Galileo Galilei), František Dibarbora (Pouličný spevák)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Mária Kráľovičová (Virginia)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei), Mária Kráľovičová (Virginia)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Mária Kráľovičová (Virginia), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Mária Kráľovičová (Virginia), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Foto
Miloň Novotný
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
) Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Popis
) Ctibor Filčík (Andrea Sarti)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Ctibor Filčík (Andrea Sarti), Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Popis
Viliam Záborský (Galileo Galilei)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava