BEŇOVÁ, Juliana
Jozef Gregor Tajovský / Juliana Beňová.
In: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. – Bratislava : Divadelný ústav, 2011. – S. 76, 78-84, 89, 94, 95, 112, 113. – ISBN 978-80-89369-36-2.

KLEGA, Stanislav
Čo ukázal Ženský zákon našej činohre / Kappa.
In: Robotnícke noviny. – ISSN 1337-1843. – Roč. 26, č. 249 (3. 11. 1929), s. 4.

–mš-
Tajovského ženský zákon / -mš-.
In: Národný denník. – Roč. 8, č. 249 (1. 11. 1929), s. 4.

PAŠUTHOVÁ, Zdenka
Činohra v rokoch 1920-1932 / Zdenka Pašuthová.
In: Dejiny slovenského divadla 1. – Bratislava : Divadelný ústav, 2018. – S. 133-190. – ISBN 978-80-8190-039-6.