Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna), Tatiana Kučerenková (Arina Pantelejmonovna)
Popis
Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna), Tatiana Kučerenková (Arina Pantelejmonovna)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Tatiana Kučerenková (Arina Pantelejmonovna), Natália Mihaľovová (Fjokla Ivanovna), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna)
Popis
Tatiana Kučerenková (Arina Pantelejmonovna), Natália Mihaľovová (Fjokla Ivanovna), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jevgenij Libezňuk (Podkoľosin), Michal Hudák (Kočkarjov)
Popis
Jevgenij Libezňuk (Podkoľosin), Michal Hudák (Kočkarjov)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jevgenij Libezňuk (Podkoľosin), Michal Hudák (Kočkarjov)
Popis
Jevgenij Libezňuk (Podkoľosin), Michal Hudák (Kočkarjov)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľubomír Mindoš (Pantelejev), Marián Marko (Starikov), Jevgenij Libezňuk (Podkoľosin), Jozef Tkáč (Jajičnica)
Popis
Ľubomír Mindoš (Pantelejev), Marián Marko (Starikov), Jevgenij Libezňuk (Podkoľosin), Jozef Tkáč (Jajičnica)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľubomír Mindoš (Pantelejev), Marián Marko (Starikov), Jevgenij Libezňuk (Podkoľosin), Vasiľ Rusiňák (Ževakin), Igor Latta (Anučkin), Michal Hudák (Kočkarjov)
Popis
Ľubomír Mindoš (Pantelejev), Marián Marko (Starikov), Jevgenij Libezňuk (Podkoľosin), Vasiľ Rusiňák (Ževakin), Igor Latta (Anučkin), Michal Hudák (Kočkarjov)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marián Marko (Starikov), Ľubomír Mindoš (Pantelejev), Jevgenij Libezňuk (Podkoľosin), Michal Hudák (Kočkarjov), Tatiana Kučerenková (Arina Pantelejmonovna), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna)
Popis
Marián Marko (Starikov), Ľubomír Mindoš (Pantelejev), Jevgenij Libezňuk (Podkoľosin), Michal Hudák (Kočkarjov), Tatiana Kučerenková (Arina Pantelejmonovna), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Tatiana Kučerenková (Arina Pantelejmonovna), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna), Natália Mihaľovová ( Fjokla Ivanovna), Jozef Tkáč (Jajičnica), Vasiľ Rusiňák (Ževakin), Igor Latta (Anučkin)
Popis
Tatiana Kučerenková (Arina Pantelejmonovna), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna), Natália Mihaľovová ( Fjokla Ivanovna), Jozef Tkáč (Jajičnica), Vasiľ Rusiňák (Ževakin), Igor Latta (Anučkin)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Tatiana Kučerenková (Arina Pantelejmonovna), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna), Natália Mihaľovová ( Fjokla Ivanovna), Jozef Tkáč (Jajičnica), Vasiľ Rusiňák (Ževakin), Jevgenij Libezňuk (Podkoľosin)
Popis
Tatiana Kučerenková (Arina Pantelejmonovna), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna), Natália Mihaľovová ( Fjokla Ivanovna), Jozef Tkáč (Jajičnica), Vasiľ Rusiňák (Ževakin), Jevgenij Libezňuk (Podkoľosin)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Vasiľ Rusiňák (Ževakin), Natália Mihaľovová ( Fjokla Ivanovna),  Igor Latta (Anučkin), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna)
Popis
Vasiľ Rusiňák (Ževakin), Natália Mihaľovová ( Fjokla Ivanovna),  Igor Latta (Anučkin), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Michal Hudák (Kočkarjov), Tatiana Kučerenková (Arina Pantelejmonovna), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna), Natália Mihaľovová ( Fjokla Ivanovna), Jozef Tkáč (Jajičnica)
Popis
Michal Hudák (Kočkarjov), Tatiana Kučerenková (Arina Pantelejmonovna), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna), Natália Mihaľovová ( Fjokla Ivanovna), Jozef Tkáč (Jajičnica)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Tkáč (Jajičnica), Igor Latta (Anučkin), Vasiľ Rusiňák (Ževakin), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna)
Popis
Jozef Tkáč (Jajičnica), Igor Latta (Anučkin), Vasiľ Rusiňák (Ževakin), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Tkáč (Jajičnica), Igor Latta (Anučkin), Vasiľ Rusiňák (Ževakin), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna)
Popis
Jozef Tkáč (Jajičnica), Igor Latta (Anučkin), Vasiľ Rusiňák (Ževakin), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Tkáč (Jajičnica), Igor Latta (Anučkin), Vasiľ Rusiňák (Ževakin), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna)
Popis
Jozef Tkáč (Jajičnica), Igor Latta (Anučkin), Vasiľ Rusiňák (Ževakin), Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna), Michal Hudák (Kočkarjov), Vasiľ Rusiňák (Ževakin)
Popis
Ľudmila Lukačíková (Ahafia Tichonovna), Michal Hudák (Kočkarjov), Vasiľ Rusiňák (Ževakin)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Tkáč (Jajičnica), Natália Mihaľovová ( Fjokla Ivanovna), Igor Latta (Anučkin)
Popis
Jozef Tkáč (Jajičnica), Natália Mihaľovová ( Fjokla Ivanovna), Igor Latta (Anučkin)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Natália Mihaľovová (Fjokla Ivanovna), Michal Hudák (Kočkarjov)
Popis
Natália Mihaľovová (Fjokla Ivanovna), Michal Hudák (Kočkarjov)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava