KRÉNOVÁ, Ľubica
Javisko ako tribúny, námestia ako javiská / Ľubica Krénová.
In: kød. – ISSN 1337-1800. – Roč. 13, č. 10 (2019), s. 44-48.

MAŤO, Peter
Tanec 1971 – 1989 / Peter Maťo.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 654, 657. – ISBN 978-80-8190-066-2.