Eva Pavlíková (Hana Čepčinská)
Popis
Eva Pavlíková (Hana Čepčinská)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ivan Vojtek st. (Farár Javorčík), Zuzana Kánocz (Elena Javorčíková), Zuzana Moravcová (Olina Javorčíková) , Martin Nahálka (Matej Vodnár)
Popis
Ivan Vojtek st. (Farár Javorčík), Zuzana Kánocz (Elena Javorčíková), Zuzana Moravcová (Olina Javorčíková) , Martin Nahálka (Matej Vodnár)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zuzana Moravcová (Olina Javorčíková)
Popis
Zuzana Moravcová (Olina Javorčíková)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Martin Nahálka (Matej Vodnár), Kristína Turjanová (Viera Javorčíková) , Zuzana Kánocz (Elena Javorčíková), Juraj Loj (Pekáč, Limbovský)
Popis
Martin Nahálka (Matej Vodnár), Kristína Turjanová (Viera Javorčíková) , Zuzana Kánocz (Elena Javorčíková), Juraj Loj (Pekáč, Limbovský)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Kristína Turjanová (Viera Javorčíková)
Popis
Kristína Turjanová (Viera Javorčíková)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zuzana Kánocz (Elena Javorčíková), Ivan Vojtek st. (Farár Javorčík), Lucia Lapišáková (Olina Javorčíková) , Juraj Loj (Pekáč, Limbovský), Branislav Matuščin (Čierny, Kamenák)
Popis
Zuzana Kánocz (Elena Javorčíková), Ivan Vojtek st. (Farár Javorčík), Lucia Lapišáková (Olina Javorčíková) , Juraj Loj (Pekáč, Limbovský), Branislav Matuščin (Čierny, Kamenák)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Branislav Matuščin (Čierny, Kamenák), Eva Pavlíková (Hana Čepčinská), Juraj Loj (Pekáč, Limbovský), Zuzana Kánocz (Elena Javorčíková)
Popis
Branislav Matuščin (Čierny, Kamenák), Eva Pavlíková (Hana Čepčinská), Juraj Loj (Pekáč, Limbovský), Zuzana Kánocz (Elena Javorčíková)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ivan Vojtek st. (Farár Javorčík), Lucia Lapišáková (Olina Javorčíková) , Branislav Matuščin (Čierny, Kamenák), Kristína Turjanová (Viera Javorčíková), Juraj Loj (Pekáč, Limbovský), Zuzana Kánocz (Elena Javorčíková)
Popis
Ivan Vojtek st. (Farár Javorčík), Lucia Lapišáková (Olina Javorčíková) , Branislav Matuščin (Čierny, Kamenák), Kristína Turjanová (Viera Javorčíková), Juraj Loj (Pekáč, Limbovský), Zuzana Kánocz (Elena Javorčíková)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ivan Vojtek st. (Farár Javorčík), Lucia Lapišáková (Olina Javorčíková) , Branislav Matuščin (Čierny, Kamenák)
Popis
Ivan Vojtek st. (Farár Javorčík), Lucia Lapišáková (Olina Javorčíková) , Branislav Matuščin (Čierny, Kamenák)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Kristína Turjanová (Viera Javorčíková) , Branislav Matuščin (Čierny, Kamenák)
Popis
Kristína Turjanová (Viera Javorčíková) , Branislav Matuščin (Čierny, Kamenák)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Martin Nahálka (Matej Vodnár), Kristína Turjanová (Viera Javorčíková)
Popis
Martin Nahálka (Matej Vodnár), Kristína Turjanová (Viera Javorčíková)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Peter Oszlík (Belický), Martin Nahálka (Matej Vodnár), Lucia Lapišáková (Olina Javorčíková) , Eva Pavlíková (Hana Čepčinská)
Popis
Peter Oszlík (Belický), Martin Nahálka (Matej Vodnár), Lucia Lapišáková (Olina Javorčíková) , Eva Pavlíková (Hana Čepčinská)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Peter Oszlík (Belický)
Popis
Peter Oszlík (Belický)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ivan Vojtek st. (Farár Javorčík), Zuzana Kánocz (Elena Javorčíková), Lucia Lapišáková (Olina Javorčíková)
Popis
Ivan Vojtek st. (Farár Javorčík), Zuzana Kánocz (Elena Javorčíková), Lucia Lapišáková (Olina Javorčíková)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Milan Ondrík (Hagara), Kristína Turjanová (Viera Javorčíková)
Popis
Milan Ondrík (Hagara), Kristína Turjanová (Viera Javorčíková)
Foto
Martin Črep
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava