Popis
Tomáš Žilinčík (Lopachin), Ľubica Očková (Duňaša)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Tomáš Žilinčík (Lopachin), Ľubica Očková (Duňaša)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Petronela Dočolomanská-Valentová (Varja), Naďa Hejná (Šarlota), Tibor Bogdan (Gajev), Katarína Hrobárová-Vrzalová (Ranevská)
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
vľavo Petronela Dočolomanská-Valentová (Varja)
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Tomáš Žilinčík (Lopachin), Ján Hečko (Firs), Katarína Hrobárová-Vrzalová (Ranevská), Tibor Bogdan (Gajev), Anton Šulík (Simeonov-Piščik)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Naďa Hejná (Šarlota), Tomáš Žilinčík (Lopachin)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ľubica Očková (Duňaša), Oľga Solárová (Aňa)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Petronela Dočolomanská-Valentová (Varja), Oľga Solárová (Aňa)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Oľga Solárová (Aňa), Petronela Dočolomanská-Valentová (Varja)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ľubica Očková (Duňaša), Ján Hečko (Firs), Oľga Solárová (Aňa), Petronela Dočolomanská-Valentová (Varja)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Tibor Bogdan (Gajev), Katarína Hrobárová-Vrzalová (Ranevská), Petronela Dočolomanská-Valentová (Varja)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Hečko (Firs), Katarína Hrobárová-Vrzalová (Ranevská), Tibor Bogdan (Gajev), Tomáš Žilinčík (Lopachin)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Hečko (Firs), Katarína Hrobárová-Vrzalová (Ranevská)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Katarína Hrobárová-Vrzalová (Ranevská), Ľubomír Paulovič (Jaša), Anton Šulík (Simeonov-Piščik)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ľubomír Paulovič (Jaša), Ľubica Očková (Duňaša)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Naďa Hejná (Šarlota), Ľubica Očková (Duňaša), Michal Gazdík (Jepichodov)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ľubica Očková (Duňaša), Naďa Hejná (Šarlota), Michal Gazdík (Jepichodov)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Katarína Hrobárová-Vrzalová (Ranevská), Tomáš Žilinčík (Lopachin)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Tomáš Žilinčík (Lopachin), Tibor Bogdan (Gajev)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Petronela Dočolomanská-Valentová (Varja), Ján Hečko (Firs), Tibor Bogdan (Gajev), Oľga Solárová (Aňa), Katarína Hrobárová-Vrzalová (Ranevská), Ján Mildner (Okoloidúci), Tomáš Žilinčík (Lopachin), Michal Gazdík (Jepichodov)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Oľga Solárová (Aňa), Martin Horňák (Trofimov)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Oľga Solárová (Aňa), Martin Horňák (Trofimov)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Martin Horňák (Trofimov), Katarína Hrobárová-Vrzalová (Ranevská)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ľubica Očková (Duňaša), Ľubomír Paulovič (Jaša)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ľubica Očková (Duňaša), Ľubomír Paulovič (Jaša)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Martin Horňák (Trofimov), Tomáš Žilinčík (Lopachin)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Tomáš Žilinčík (Lopachin), Ľubomír Paulovič (Jaša), Martin Horňák (Trofimov)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Martin Horňák (Trofimov), Naďa Hejná (Šarlota), Katarína Hrobárová-Vrzalová (Ranevská), Tibor Bogdan (Gajev), Tomáš Žilinčík (Lopachin)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z foyer
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava