Petra Slováková, Zuzana Stará, Zuzana Bartková, Juraj Šiška, Dália Gáliková, David Pospíšil, Igor Holováč
Popis
Petra Slováková, Zuzana Stará, Zuzana Bartková, Juraj Šiška, Dália Gáliková, David Pospíšil, Igor Holováč
Foto
Ján Krížik
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Libor Vaculík, Nora Martinková
Popis
Libor Vaculík, Nora Martinková
Foto
Anton Sládek
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava