DVOŘÁK, Petr
Festival nabídne nejlepší slovenskou inscenaci sezóny / Petr Dvořák.
In: Plzeňský deník. – ISSN 1210-5139. – Roč. 10, č. 231, (4. 10. 2001), s. 19.

FABUŠ, Jozef
Dvojznačnosť postmodernej interpretácie / Jozef Fabuš.
In: Svět a divadlo. – ISSN 0862-7258. – Roč. 15, č. 1 (2004), s. 20-29.

HEJZLAR, Tomáš
Česko-slovenské vztahy neznají žádné hranice / Tomáš Hejzlar.
In: Haló noviny. – ISSN 1210-1494. – Roč. 17, č. 257 (3. 11. 2007), s. 8.

JUST, Vladimír
Tančírna aneb Pia Fraus /Tančírna.
In: Divadelní noviny. – ISSN 0862-7258. – Roč. 10, č. 19 (13. 11. 2001), s. 4.

ŠVOLÍK, Jozef
Bravó pre Tančiareň / Jozef Švolík.
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 12, č. 88 (16. 4. 2002), s. 7.