JACZOVÁ, Eva
Významná kultúrna udalosť / Eva Jaczová.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – (22. 11. 1964), s. 2.

NASSE, Arno
Viel Lob und Beifal erntete das Slovakische Nationaltheater Bratislava / Arno Nasse.
In: Volkszeitung. – (6. 6. 1969).

STAVROVSKÝ, Dionýz
Balet SND v Taliansku : zájazdový charakter druhej polovice sezóny.
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 14, č. 11 (14. 1. 1969), s. 3.

STAVROVSKÝ, Dionýz
Naše hviezdy festivalu : Opera SND doma / (d. s.).
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 14, č. 121 (28. 5. 1969), s. 1.

STAVROVSKÝ, Dionýz
Návrat cez záveje : Balet SND doma. 25 predstavení v Taliansku / D. S.
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 14, č. 42 (19. 2. 1969), s. 5.

TRUMPFF, G. A.
Zwei Opern – drei Ballette : sas Slowakische Nationaltheater in Wiesbaden / G. A. Trumpff.
In: National Zeitung [Basel]. – (20. 6. 1969).