Eduard Bindas (Lauko), Juraj Kukura (Ďurko), Irena Pašková (Žofa)
Popis
Eduard Bindas (Lauko), Juraj Kukura (Ďurko), Irena Pašková (Žofa)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Kukura (Ďurko), Eduard Bindas (Lauko)
Popis
Juraj Kukura (Ďurko), Eduard Bindas (Lauko)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eduard Bindas (Lauko), Irena Pašková (Žofa)
Popis
Eduard Bindas (Lauko), Irena Pašková (Žofa)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eduard Bindas (Lauko), Irena Pašková (Žofa), Viliam Polónyi (Palčík), Oľga Vronská (Mara)
Popis
Eduard Bindas (Lauko), Irena Pašková (Žofa), Viliam Polónyi (Palčík), Oľga Vronská (Mara)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eduard Bindas (Lauko), Irena Pašková (Žofa), Viliam Polónyi (Palčík), Oľga Vronská (Mara)
Popis
Eduard Bindas (Lauko), Irena Pašková (Žofa), Viliam Polónyi (Palčík), Oľga Vronská (Mara)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Irena Pašková (Žofa), Eduard Bindas (Lauko), Viliam Polónyi (Palčík), Oľga Vronská (Mara)
Popis
Irena Pašková (Žofa), Eduard Bindas (Lauko), Viliam Polónyi (Palčík), Oľga Vronská (Mara)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eduard Bindas (Lauko), Irena Pašková (Žofa), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Eduard Bindas (Lauko), Irena Pašková (Žofa), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eduard Bindas (Lauko), Irena Pašková (Žofa), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Eduard Bindas (Lauko), Irena Pašková (Žofa), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eduard Bindas (Lauko), Irena Pašková (Žofa), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Eduard Bindas (Lauko), Irena Pašková (Žofa), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Kukura (Ďurko), Eduard Bindas (Lauko), Irena Pašková (Žofa), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Juraj Kukura (Ďurko), Eduard Bindas (Lauko), Irena Pašková (Žofa), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Irena Pašková (Žofa)
Popis
Irena Pašková (Žofa)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Kukura (Ďurko)
Popis
Juraj Kukura (Ďurko)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Polónyi (Palčík), Viktor Blaho (Kamenský), Eduard Bindas (Lauko)
Popis
Viliam Polónyi (Palčík), Viktor Blaho (Kamenský), Eduard Bindas (Lauko)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viktor Blaho (Kamenský), Eduard Bindas (Lauko), Igor Čillík (Ondro), Magda Vášáryová (Zuzka)
Popis
Viktor Blaho (Kamenský), Eduard Bindas (Lauko), Igor Čillík (Ondro), Magda Vášáryová (Zuzka)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viktor Blaho (Kamenský), Viliam Polónyi (Palčík), Eduard Bindas (Lauko), Magda Vášáryová (Zuzka)
Popis
Viktor Blaho (Kamenský), Viliam Polónyi (Palčík), Eduard Bindas (Lauko), Magda Vášáryová (Zuzka)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Polónyi (Palčík), Eduard Bindas (Lauko), Magda Vášáryová (Zuzka)
Popis
Viliam Polónyi (Palčík), Eduard Bindas (Lauko), Magda Vášáryová (Zuzka)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Polónyi (Palčík), Eduard Bindas (Lauko), Magda Vášáryová (Zuzka)
Popis
Viliam Polónyi (Palčík), Eduard Bindas (Lauko), Magda Vášáryová (Zuzka)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka), Juraj Kukura (Ďurko)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka), Juraj Kukura (Ďurko)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Kukura (Ďurko), Magda Vášáryová (Zuzka)
Popis
Juraj Kukura (Ďurko), Magda Vášáryová (Zuzka)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Kukura (Ďurko), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Juraj Kukura (Ďurko), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Vronská (Mara), Juraj Kukura (Ďurko), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Oľga Vronská (Mara), Juraj Kukura (Ďurko), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka), Eliška Müllerová (Kata), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka), Eliška Müllerová (Kata), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka), Eliška Müllerová (Kata), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka), Eliška Müllerová (Kata), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka), Eliška Müllerová (Kata), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka), Eliška Müllerová (Kata), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Kukura (Ďurko), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Juraj Kukura (Ďurko), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Kukura (Ďurko), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Juraj Kukura (Ďurko), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Kukura (Ďurko), Irena Pašková (Žofa), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Juraj Kukura (Ďurko), Irena Pašková (Žofa), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Zöllnerová (Beta)
Popis
Oľga Zöllnerová (Beta)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Kukura (Ďurko)
Popis
Juraj Kukura (Ďurko)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Kukura (Ďurko)
Popis
Juraj Kukura (Ďurko)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Zöllnerová (Beta), Oľga Vronská (Mara)
Popis
Oľga Zöllnerová (Beta), Oľga Vronská (Mara)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Kukura (Ďurko), Irena Pašková (Žofa), Eduard Bindas (Lauko), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Juraj Kukura (Ďurko), Irena Pašková (Žofa), Eduard Bindas (Lauko), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Kukura (Ďurko), Irena Pašková (Žofa), Eduard Bindas (Lauko), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Juraj Kukura (Ďurko), Irena Pašková (Žofa), Eduard Bindas (Lauko), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Irena Pašková (Žofa), Eduard Bindas (Lauko), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Irena Pašková (Žofa), Eduard Bindas (Lauko), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Kukura (Ďurko), Oľga Vronská (Mara), Magda Paveleková (Žofa), Eduard Bindas (Lauko), Oľga Zöllnerová (Beta), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Juraj Kukura (Ďurko), Oľga Vronská (Mara), Magda Paveleková (Žofa), Eduard Bindas (Lauko), Oľga Zöllnerová (Beta), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík), Oľga Zöllnerová (Beta), Juraj Kukura (Ďurko)
Popis
Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík), Oľga Zöllnerová (Beta), Juraj Kukura (Ďurko)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Vlado Kostovič (Mišo), Magda Vášáryová (Zuzka), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Vlado Kostovič (Mišo), Magda Vášáryová (Zuzka), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka), Vlado Kostovič (Mišo), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka), Vlado Kostovič (Mišo), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Kukura (Ďurko), Magda Vášáryová (Zuzka), Elena Kucháriková (Eva)
Popis
Juraj Kukura (Ďurko), Magda Vášáryová (Zuzka), Elena Kucháriková (Eva)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka), Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Popis
Oľga Vronská (Mara), Viliam Polónyi (Palčík)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka), Eliška Müllerová (Kata), Viktor Blaho (Kamenský)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka), Eliška Müllerová (Kata), Viktor Blaho (Kamenský)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka), Magda Paveleková (Žofa)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka), Magda Paveleková (Žofa)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Paveleková (Žofa), Magda Vášáryová (Zuzka)
Popis
Magda Paveleková (Žofa), Magda Vášáryová (Zuzka)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Polónyi (Palčík), Oľga Vronská (Mara), Eliška Müllerová (Kata)
Popis
Viliam Polónyi (Palčík), Oľga Vronská (Mara), Eliška Müllerová (Kata)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka), Viliam Polónyi (Palčík), Oľga Vronská (Mara), Eliška Müllerová (Kata)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka), Viliam Polónyi (Palčík), Oľga Vronská (Mara), Eliška Müllerová (Kata)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka), Juraj Kukura (Ďurko)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka), Juraj Kukura (Ďurko)
Foto
Boleslav Boška
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Magda Vášáryová (Zuzka), Juraj Kukura (Ďurko)
Popis
Magda Vášáryová (Zuzka), Juraj Kukura (Ďurko)
Foto
Vilém Sochůrek
Archív
archív Divadla Nová scéna, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava