ČAVOJSKÝ, Ladislav
Aj mladokomici na starobu zomierajú / Ladislav Čavojský.
In: Literárny týždenník. – ISSN 0862-5999. – Roč. 14, č. 40 (2001), s. 2.

MOJŽIŠOVÁ Michaela
Hudobné divadlo v rokoch 1945 – 1948 / Michaela Mojžišová.
In: Dejiny slovenského divadla 1. – Bratislava : Divadelný ústav, 2018. – S. 437. – ISBN 978-80-8190-039-6.

OKÁĽ, Ján
Hra, osudom autora poznamenaná / ok.
In: Slovenská pravda. – ISSN 1339-5351. – Roč. 3, č. 110 (14. 5. 1941), s. 5.

ŠIMKOVÁ, Soňa
Divadlo v kritike, kritika v divadle / Soňa Šimková.
In: Dejiny slovenského divadla 1. – Bratislava : Divadelný ústav, 2018. – S. 624, 629. – ISBN 978-80-8190-039-6.