Tamara Simková (Tamara Simonová), Mikuláš Ľaš (Miki Liberg), Eugen Libezňuk (Eugen Lebedenko), Svetlana Škovranová (Svetlana Michalidesová), Jozef Tkáč (Jozef Timin), Anna Ralbovská (Anna Romanovská), Jana Truščinská-Sivá (Jana Trusáková)
Popis
Tamara Simková (Tamara Simonová), Mikuláš Ľaš (Miki Liberg), Eugen Libezňuk (Eugen Lebedenko), Svetlana Škovranová (Svetlana Michalidesová), Jozef Tkáč (Jozef Timin), Anna Ralbovská (Anna Romanovská), Jana Truščinská-Sivá (Jana Trusáková)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Vasiľ Rusiňák (Vasil Rusnák), Eugen Libezňuk (Eugen Lebedenko), Mikuláš Ľaš (Miki Liberg), Jozef Tkáč (Jozef Timin), Anna Ralbovská (Anna Romanovská)
Popis
Vasiľ Rusiňák (Vasil Rusnák), Eugen Libezňuk (Eugen Lebedenko), Mikuláš Ľaš (Miki Liberg), Jozef Tkáč (Jozef Timin), Anna Ralbovská (Anna Romanovská)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Svetlana Škovranová (Svetlana Michalidesová), Tamara Simková (Tamara Simonová), Eugen Libezňuk (Eugen Lebedenko), Jozef Tkáč (Jozef Timin), Jana Truščinská-Sivá (Jana Trusáková)
Popis
Svetlana Škovranová (Svetlana Michalidesová), Tamara Simková (Tamara Simonová), Eugen Libezňuk (Eugen Lebedenko), Jozef Tkáč (Jozef Timin), Jana Truščinská-Sivá (Jana Trusáková)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí Eugen Libezňuk (Eugen Lebedenko), Vasiľ Rusiňák (Vasil Rusnák)
Popis
v popredí Eugen Libezňuk (Eugen Lebedenko), Vasiľ Rusiňák (Vasil Rusnák)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jana Truščinská-Sivá (Jana Trusáková), Tamara Simková (Tamara Simonová), Svetlana Škovranová (Svetlana Michalidesová), Eugen Libezňuk (Eugen Lebedenko), Jozef Tkáč (Jozef Timin), Anna Ralbovská (Anna Romanovská)
Popis
Jana Truščinská-Sivá (Jana Trusáková), Tamara Simková (Tamara Simonová), Svetlana Škovranová (Svetlana Michalidesová), Eugen Libezňuk (Eugen Lebedenko), Jozef Tkáč (Jozef Timin), Anna Ralbovská (Anna Romanovská)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Vasiľ Rusiňák (Vasil Rusnák), Mikuláš Ľaš (Miki Liberg), Svetlana Škovranová (Svetlana Michalidesová)
Popis
Vasiľ Rusiňák (Vasil Rusnák), Mikuláš Ľaš (Miki Liberg), Svetlana Škovranová (Svetlana Michalidesová)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Svetlana Škovranová (Svetlana Michalidesová), Jozef Tkáč (Jozef Timin), Eugen Libezňuk (Eugen Lebedenko)
Popis
Svetlana Škovranová (Svetlana Michalidesová), Jozef Tkáč (Jozef Timin), Eugen Libezňuk (Eugen Lebedenko)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí Tamara Simková (Tamara Simonová)
Popis
v popredí Tamara Simková (Tamara Simonová)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí Jana Truščinská-Sivá (Jana Trusáková)
Popis
v popredí Jana Truščinská-Sivá (Jana Trusáková)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Svetlana Škovranová (Svetlana Michalidesová), Mikuláš Ľaš (Miki Liberg)
Popis
Svetlana Škovranová (Svetlana Michalidesová), Mikuláš Ľaš (Miki Liberg)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Tamara Simková (Tamara Simonová), Jana Truščinská-Sivá (Jana Trusáková), Eugen Libezňuk (Eugen Lebedenko), Jozef Tkáč (Jozef Timin), Svetlana Škovranová (Svetlana Michalidesová), Vasiľ Rusiňák (Vasil Rusnák), Mikuláš Ľaš (Miki Liberg)
Popis
Tamara Simková (Tamara Simonová), Jana Truščinská-Sivá (Jana Trusáková), Eugen Libezňuk (Eugen Lebedenko), Jozef Tkáč (Jozef Timin), Svetlana Škovranová (Svetlana Michalidesová), Vasiľ Rusiňák (Vasil Rusnák), Mikuláš Ľaš (Miki Liberg)
Foto
Pavol Kovaľ
Archív
archív Divadla Alexandra Duchnoviča, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava