BARTKO, Emil T.
Rasputin / Emil T. Bartko.
In: Národní divadlo. – ISSN 1212-1045. – Č. 2 (2004), s. 27.

DERCSÉNYIOVÁ, Lucie
Slovenský balet přivezl do Prahy Rasputina / Lucie Dercsényiová.
In: Lidové noviny. – ISSN 0862-5921. – Roč. 17, č. 267 (16. 11. 2004), s. 11.

FLÍDROVÁ, Dana
Rasputin ze Slovenska / Dana Flídrová.
In: Národní divadlo. – ISSN 1212-1045. – Č. 5 (2005), s. 28.

GAJDOŠOVÁ, Eva
Som Slovan? / Eva Gajdošová.
In: Taneční zóna. – ISSN 1213-3450. – Roč. 7, č. 1 (2003), s. 6-7.

GENZEROVÁ, Gabriela
Roztančený Rasputin slovenského souboru / Gabriela Genzerová.
In: Právo. – ISSN 1211-2119. – Roč. 14, č. 263 (11. 11. 2004), s. 19.

HEJZLAR, Tomáš
Slovenský balet v Praze / Tomáš Hejzlar.
In: Haló noviny. – ISSN 1210-1494. – Roč. 14, č. 259 (6. 11. 2004), s. 13.

MARTÍNKOVÁ, Eva
Excentrický Rasputin po slovensky : SND pripravuje premiéry na všetkých troch scénach / Eva Martínková.
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 48, č. 4 (8. 1. 2003), s. 6.

R.
Cena Philip Morris Kvet baletu za rok 2002 / R.
In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140. – Roč. 25, č. 2 (2003), s. 2.

Rasputin.
In: Národní divadlo. – ISSN 1212-1045. – Č. 3 (2004), s. 10.

ŠVOLÍK, Jozef
Balet hľadá prvú dámu : na budúcu sezónu sa chystá Rasputin, Sen noci svätojánskej aj Cligula / Jozef Švolík.
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 12, č. 97 (26. 4. 2002), s. 15.

ŠVOLÍK, Jozef
Rasputin – téma aj pre krehké umenie / Jozef Švolík.
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 13, č. 19 (24. 1. 2003), s. 21.

URSÍNYOVÁ, Terézia
Rasputin : veľká a dráždivá téma / Terézia Ursínyová.
In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140. – Roč. 35, č. 3 (2003), s. 23-24.