záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Kroner (Matej Nič), Oldo Hlaváček (Kohútik), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Juraj Slezáček (Ilijko), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč)
Popis
Jozef Kroner (Matej Nič), Oldo Hlaváček (Kohútik), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Juraj Slezáček (Ilijko), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Štefan Kvietik (Jarmo)
Popis
Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Štefan Kvietik (Jarmo)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Štefan Kvietik (Jarmo), Jozef Adamovič (Pavol), Michal Dočolomanský (Peter)
Popis
Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Štefan Kvietik (Jarmo), Jozef Adamovič (Pavol), Michal Dočolomanský (Peter)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Adamovič (Pavol), Dušan Tarageľ (Abrahámko), Michal Dočolomanský (Peter), Juraj Slezáček (Ilijko), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Štefan Kvietik (Jarmo), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), František Dibarbora (Materinadúška), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Jozef Kroner (Matej Nič)
Popis
Jozef Adamovič (Pavol), Dušan Tarageľ (Abrahámko), Michal Dočolomanský (Peter), Juraj Slezáček (Ilijko), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Štefan Kvietik (Jarmo), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), František Dibarbora (Materinadúška), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Jozef Kroner (Matej Nič)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Adamovič (Pavol), Michal Dočolomanský (Peter), Dušan Tarageľ (Abrahámko), Juraj Slezáček (Ilijko), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Štefan Kvietik (Jarmo), František Dibarbora (Materinadúška), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Jozef Kroner (Matej Nič), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Popis
Jozef Adamovič (Pavol), Michal Dočolomanský (Peter), Dušan Tarageľ (Abrahámko), Juraj Slezáček (Ilijko), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Štefan Kvietik (Jarmo), František Dibarbora (Materinadúška), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Jozef Kroner (Matej Nič), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
stojaci: Leopold Haverl (Kantor Cyro), Juraj Slezáček (Ilijko), Oldo Hlaváček (Kohútik), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Jozef Kroner (Matej Nič), ležiaci: Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Štefan Kvietik (Jarmo), Jozef Adamovič (Pavol), Michal Dočolomanský (Peter)
Popis
stojaci: Leopold Haverl (Kantor Cyro), Juraj Slezáček (Ilijko), Oldo Hlaváček (Kohútik), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Jozef Kroner (Matej Nič), ležiaci: Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Štefan Kvietik (Jarmo), Jozef Adamovič (Pavol), Michal Dočolomanský (Peter)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí: Eva Krížiková (Abrahámka)
Popis
v popredí: Eva Krížiková (Abrahámka)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v strede: Eva Krížiková (Abrahámka)
Popis
v strede: Eva Krížiková (Abrahámka)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Krížiková (Abrahámka), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Popis
Eva Krížiková (Abrahámka), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Eva Krížiková (Abrahámka)
Popis
Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Eva Krížiková (Abrahámka)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ján Géc (Bubeník), Ondrej Jariabek (Bubeník)
Popis
Ján Géc (Bubeník), Ondrej Jariabek (Bubeník)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Slezáček (Ilijko), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Popis
Juraj Slezáček (Ilijko), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Popis
Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Popis
Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Slezáček (Ilijko), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Leopold Haverl (Kantor Cyro)
Popis
Juraj Slezáček (Ilijko), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Leopold Haverl (Kantor Cyro)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Slezáček (Ilijko), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Oldo Hlaváček (Kohútik), Jozef Kroner (Matej Nič)
Popis
Juraj Slezáček (Ilijko), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Oldo Hlaváček (Kohútik), Jozef Kroner (Matej Nič)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anton Mrvečka (Veliteľ), Štefan Kvietik (Jarmo)
Popis
Anton Mrvečka (Veliteľ), Štefan Kvietik (Jarmo)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľubomír Gregor (Veliteľ), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Popis
Ľubomír Gregor (Veliteľ), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ondrej Jariabek (Bubeník), Ján Géc (Bubeník)
Popis
Ondrej Jariabek (Bubeník), Ján Géc (Bubeník)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Michal Dočolomanský (Peter), Jozef Adamovič (Pavol), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Jozef Kroner (Matej Nič), Juraj Slezáček (Ilijko), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Popis
Michal Dočolomanský (Peter), Jozef Adamovič (Pavol), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Jozef Kroner (Matej Nič), Juraj Slezáček (Ilijko), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oldo Hlaváček (Kohútik), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Juraj Slezáček (Ilijko), Jozef Kroner (Matej Nič), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč)
Popis
Oldo Hlaváček (Kohútik), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Juraj Slezáček (Ilijko), Jozef Kroner (Matej Nič), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Slezáček (Ilijko)
Popis
Juraj Slezáček (Ilijko)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oldo Hlaváček (Kohútik), Jozef Kroner (Matej Nič), Juraj Slezáček (Ilijko)
Popis
Oldo Hlaváček (Kohútik), Jozef Kroner (Matej Nič), Juraj Slezáček (Ilijko)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Slezáček (Ilijko), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Jozef Kroner (Matej Nič), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Popis
Juraj Slezáček (Ilijko), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Jozef Kroner (Matej Nič), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Slezáček (Ilijko), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Popis
Juraj Slezáček (Ilijko), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Popis
Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Adamovič (Pavol), Michal Dočolomanský (Peter), Dušan Tarageľ (Abrahámko), Juraj Slezáček (Ilijko), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Jozef Kroner (Matej Nič), František Dibarbora (Materinadúška), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Popis
Jozef Adamovič (Pavol), Michal Dočolomanský (Peter), Dušan Tarageľ (Abrahámko), Juraj Slezáček (Ilijko), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Jozef Kroner (Matej Nič), František Dibarbora (Materinadúška), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Dibarbora (Materinadúška), Štefan Kvietik (Jarmo), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Juraj Slezáček (Ilijko), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Jozef Kroner (Matej Nič), Oldo Hlaváček (Kohútik), Dušan Tarageľ (Abrahámko), Jozef Adamovič (Pavol), Michal Dočolomanský (Peter)
Popis
František Dibarbora (Materinadúška), Štefan Kvietik (Jarmo), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Juraj Slezáček (Ilijko), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Jozef Kroner (Matej Nič), Oldo Hlaváček (Kohútik), Dušan Tarageľ (Abrahámko), Jozef Adamovič (Pavol), Michal Dočolomanský (Peter)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Slezáček (Ilijko), Eva Krížiková (Abrahámka)
Popis
Juraj Slezáček (Ilijko), Eva Krížiková (Abrahámka)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí Eva Krížiková (Abrahámka), Leopold Haverl (Kantor Cyro)
Popis
v popredí Eva Krížiková (Abrahámka), Leopold Haverl (Kantor Cyro)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí Eva Krížiková (Abrahámka), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo)
Popis
v popredí Eva Krížiková (Abrahámka), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Adamovič (Pavol), Michal Dočolomanský (Peter), Dušan Tarageľ (Abrahámko), František Dibarbora (Materinadúška), Oldo Hlaváček (Kohútik), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Štefan Kvietik (Jarmo), Jozef Kroner (Matej Nič), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Juraj Slezáček (Ilijko)
Popis
Jozef Adamovič (Pavol), Michal Dočolomanský (Peter), Dušan Tarageľ (Abrahámko), František Dibarbora (Materinadúška), Oldo Hlaváček (Kohútik), Leopold Haverl (Kantor Cyro), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Štefan Kvietik (Jarmo), Jozef Kroner (Matej Nič), Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Juraj Slezáček (Ilijko)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Jozef Kroner (Matej Nič), Štefan Kvietik (Jarmo), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Leopold Haverl (Kantor Cyro)
Popis
Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Jozef Kroner (Matej Nič), Štefan Kvietik (Jarmo), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Leopold Haverl (Kantor Cyro)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí František Dibarbora (Materinadúška)
Popis
v popredí František Dibarbora (Materinadúška)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľubomír Gregor (Veliteľ), František Dibarbora (Materinadúška)
Popis
Ľubomír Gregor (Veliteľ), František Dibarbora (Materinadúška)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľubomír Gregor (Veliteľ), Michal Dočolomanský (Peter), Jozef Adamovič (Pavol)
Popis
Ľubomír Gregor (Veliteľ), Michal Dočolomanský (Peter), Jozef Adamovič (Pavol)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľubomír Gregor (Veliteľ), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Popis
Ľubomír Gregor (Veliteľ), Oldo Hlaváček (Kohútik)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Kroner (Matej Nič)
Popis
Jozef Kroner (Matej Nič)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Ľubomír Gregor (Veliteľ)
Popis
Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Ľubomír Gregor (Veliteľ)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Oldo Hlaváček (Kohútik), Jozef Kroner (Matej Nič), Štefan Kvietik (Jarmo), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Juraj Slezáček (Ilijko), Dušan Tarageľ (Abrahámko), Michal Dočolomanský (Peter), Jozef Adamovič (Pavol), Ľubomír Gregor (Veliteľ), Leopold Haverl (Kantor Cyro)
Popis
Karol Machata (Sváko Abrahám Kvákykváč), Oldo Hlaváček (Kohútik), Jozef Kroner (Matej Nič), Štefan Kvietik (Jarmo), Ivan Rajniak (Abrahám Šidlo), Juraj Slezáček (Ilijko), Dušan Tarageľ (Abrahámko), Michal Dočolomanský (Peter), Jozef Adamovič (Pavol), Ľubomír Gregor (Veliteľ), Leopold Haverl (Kantor Cyro)
Foto
Kamil Vyskočil
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava