Popis
Klára Dubovicová (Alice), Andrej Mojžiš (Edgar)
Foto
Karol Miklóši
Archív
archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Klára Dubovicová (Alice), Andrej Mojžiš (Edgar), Tomáš Žilinčík (Kurt)
Foto
Karol Miklóši
Archív
archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Andrej Mojžiš (Edgar), Klára Dubovicová (Alice)
Foto
Karol Miklóši
Archív
archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Klára Dubovicová (Alice), Tomáš Žilinčík (Kurt)
Foto
Karol Miklóši
Archív
archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Klára Dubovicová (Alice), Tomáš Žilinčík (Kurt), Andrej Mojžiš (Edgar)
Foto
Karol Miklóši
Archív
archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Tomáš Žilinčík (Kurt), Klára Dubovicová (Alice), Andrej Mojžiš (Edgar)
Foto
Karol Miklóši
Archív
archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Andrej Mojžiš (Edgar), Klára Dubovicová (Alice)
Foto
Karol Miklóši
Archív
archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Klára Dubovicová (Alice), Tomáš Žilinčík (Kurt), Andrej Mojžiš (Edgar)
Foto
Karol Miklóši
Archív
archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Andrej Mojžiš (Edgar), Tomáš Žilinčík (Kurt), Klára Dubovicová (Alice)
Foto
Karol Miklóši
Archív
archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Tomáš Žilinčík (Kurt), Klára Dubovicová (Alice), Andrej Mojžiš (Edgar)
Foto
Karol Miklóši
Archív
archív Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava