Popis
záber z inscenácie
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
) v strede: Veronika Henschová (Svetluška), Jaroslav Černuška (Svätojanko)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Kupcová (Janinka), Veronika Henschová (Svetluška)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Kvetoslava Štefeková (Motýľ), Andrea Svobodová (Motýľ), Alena Kršková (Motýľ)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Jevhen Kostiuk (Svätojanko), Alena Kršková (Lienka Marienka)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava