(ab)
Generačné alternácie / (ab).
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 46, č. 129 (4. 6. 1991), s. 6.

(M. G.)
Na skle maľované – stále vypredané / (M. G.).
In: Populár. – Roč. 8, č. 1 (1976), s. 12-14.

DVOŘÁKOVÁ, B.
Dva pokusy vrátiť čas / B. Dvořáková.
In: Scéna. – Roč. 16, č. 1 (1991), s. 4.

I. R.
Psychoterapia všedného dňa : Na skle maľované opäť v Divadle P. O. Hviezdoslava / I. R.
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 46, č. 147 (25. 6. 1991), s. 6.

KOŠŤÁLOVÁ, Marcela
Jánošík opäť v Bratislave / Marcela Košťálová.
In: Život. – ISSN 0139-6323. – Roč. 41, č. 24 (1991), s. 26-27.

KRÉNOVÁ, Ľubica
Činohra 1989 – 2000 / Ľubica Krénová.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 198. – ISBN 978-80-8190-066-2.

KRET, Anton
Na skle maľované / Anton Kret.
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč. 23, č. 8 (1991), s. 416.

LEHUTA, Emil
Na skle maľované po 17 rokoch / Emil Lehuta.
In: Slovenské pohľady. – ISSN 1335-7786. – Roč. 107, č. 9 (1991), s. 152-154.

MAČUGOVÁ, Gizela
Maľované – zo skla zotreté / Gizela Mačugová.
In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140. – Roč. 6, č. 7 (9. 12. 1974), s. 5.

MRLIAN, Rudolf
Ach tá naša clivota... : spevohra v činohre SND / Rudolf Mrlian.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 55 (1. 11. 1974), s. 5.

RAPOŠ, Gabriel
Na skle maľované – po pražsky : známa poľská spevohra na scéne krakovského, bratislavského a pražského divadla / Gabriel Rapoš.
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 23, č. 16 (23. 1. 1978), s. 5.

STANČEK, Ľubomír
Kauza šikmina / Ľubomír Stanček.
In: Pravda na nedeľu. – ISSN 1339-410X. – Roč. 72, č. 120 (24. 5. 1991), s. 8.

ŠIMKOVÁ, Soňa
Divadlo v kritike, kritika v divadle 1948 – 2000 / Soňa Šimkov.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 1038. – ISBN 978-80-8190-066-2.

TURANEC, Igor
Dočolomanský dojánošíkoval : záver legendárnej etnohry v SND / Igor Turanec ; foto: Izabela Pažítková.
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 47, č. 63 (4. 4. 2002), s. 8.

ULIČIANSKA, Zuzana
Na skle maľované : keď zbojník šestoštyridsaťsedemkrát umieral / Zuzana Uličianska.
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 18 (28. 6. 2009). – [Príloha] Víkend. – S. 26.