PREDMERSKÝ, Vladimír
Dva detektívne príbehy / Vladimír Predmerský.
In: Loutkář. – ISSN 1211-4065. – Roč. 64, č. 3 (2014), s. 5-6.