(o)
Moment muzical / (o).
In: Hlas ľudu. – ISSN 1335-4906. – Roč. 18 (24. 5. 1971).

A. B.
Tanzende Note / A. B.
In: Die Weltwoche. – (30. 1. 1970).

Bábkari do Francúzska.
In: Hlas ľudu. – ISSN 1335-4906. – Roč. 17 (1. 12. 1970).  

Bábkari na cestách.
In: Nové slovo. – ISSN 0323-2891. – Roč. 11 (12. 12. 1968).

Bábkari v Juhoslávii.
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 22 (14. 11. 1967).

Bábkari vo Francúzsku.
In: Hlas ľudu. – ISSN 1335-4906. – Roč. 16 (18. 3. 1969).

BEZDĚK, Zdeněk
Festival na francouzský způsob / Zdeněk Bezděk.
In: Československý loutkář. – ISSN 0323-1178. – Roč. 19, č. 4 (1969).

Bratislavské Státní loutkové divadlo...
In: Rudé právo. – ISSN 0032-6569. – Roč. 48 (29. 12. 1968).  

HAVLÍK, Zdeněk
Momenty z Moment musicalu / (zh).
In: Československý loutkář. – ISSN 0323-1178. – Roč. 18, č. 1 (1968), s. 9-10.

HUPKA, Gustáv
Moment muzikál pod Akropolou / Gustáv Hupka.
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 26 (26. 6. 1971), s. 6.

KORNOŠOVÁ-SZABOVÁ, Terézia
Cestami-necestami Francúzska až do srdca Paríža / Terézia Kornošová-Szabová.
In: Cesta okolo sveta za 50 rokov : Bratislavské bábkové divadlo 1957 – 2007. – Bratislava : Bratislavské bábkové divadlo, 2007. – S. 38. – ISBN 978-80-969645-3-6.

MAREŠOVÁ, Klára
Revue pomohla bábkarom / Klára Marešová.
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 16 (2. 11. 1971).

Nadšení po zájazde.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 50 (17. 4. 1969).

OZÁBAL, Ján
Odišiel básnik bábkovej scény / J. O.
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč. 6, č. 4 (1974), s. 124.

POLIAK, Jozef
Z diskusie o dramaturgii / Jozef Poliak, Vladimír Predmerský.
In: Umelecké slovo. – Č. 1 (1968).

PREDMERSKÝ, Vladimír
Bábkové divadlo 1948 – 1971 / Vladimír Predmerský.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 861, 862. – ISBN 978-80-8190-066-2.

PREDMERSKÝ, Vladimír
S bábkami vo Francúzsku / Vladimír Predmerský.
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 22 (27. 3. 1969).

PREDMERSKÝ, Vladimír
Úspech našich bábok / Vladimír Predmerský.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 50 (25. 3. 1969).

S úspechom z Iraku.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 50 (5. 12. 1969), s. 5.

SZABOVÁ, Terézia
S bábkami vo Francúzsku / Terézia Szabová.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 50 (29. 1. 1969), s. 5.

ŠTÍTNICKÁ, Viera
O gréckych dojmoch s Ladislavom Fülekym, členom Štátneho bábkového divadla / Viera Štítnická, Ladislav Füleky.
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 16 (18. 6. 1971), s. 7.

THRUN, Rudolf
Bábkari v Iraku : štrnásťdenný zájazd Št. bábkového divadla z Bratislavy / Rudolf Thrun.
In: Kultúra, veda, umenie. – Č. 1-2 (1970), s. 13-14.

THRUN, Rudolf
Ďaleko je Bagdad : zo zájazdu Štátneho bábkového divadla, Bratislava do Iraku / Rudolf Thrun.
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 22 (16. 12. 1969), s. 4.

Z úspešného zájazdu do Francúzska
In: Nové slovo. – ISSN 0323-2891. – Roč. 11 (23. 1. 1969).