KRÉNOVÁ, Ľubica
Hercom (predovšetkým) režiséra Miloša Pietora : v roku 1980 prišiel do SND Ľubomír Vajdička... / Ľubica Krénová.
In: Martin Huba / Ľubica Krénová. – Bratislava : Divadelný ústav ; Slovart, 2020. – S. 197-198. – ISBN 978-80-8190-060-0.

PALKOVIČ, Pavol
Turgenevova navštívenka / Pavol Palkovič.
In: Slovenské divadlo. – ISSN 0037-699X. – Roč. 29, č. 1 (1981), s. 1-24.

TIMKO, Martin
Činohra 1971 – 1989 / Martin Timko.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 138. – ISBN 978-80-8190-066-2.