Popis
Mikuláš Huba (Janko), Mária Bancíková (Viera), Milada Frýdová (Mahuliena), Ján Sýkora (Svetozár Babík)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ružena Porubská (Starostová), Emília Wagnerová (Poslancová), Vilma Jamnická (Riaditeľka), Míla Beran (Riaditeľ gymnázia), Ivan Lichard (Starosta), Milada Frýdová (Mahuliena)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Sýkora (Svetozár Babík), Oľga Frýdová (Mahuliena)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Bancíková (Viera), Lea Juríčková (Hanka)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava