Mária Kráľovičová (Deva), Vladislav Pavlovič (Mládenec)
Popis
Mária Kráľovičová (Deva), Vladislav Pavlovič (Mládenec)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Deva), Vladislav Pavlovič (Mládenec)
Popis
Mária Kráľovičová (Deva), Vladislav Pavlovič (Mládenec)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava