HOŘÍNEK, Zdeněk
Metafora a metonymie v současném divadelním kontextu / Zdeněk Hořínek.
In: Divadelní revue. – ISSN 0862-5409. – Roč. 13, č. 4 (2002), s. 37-43.

KERBR, Jan
Nitranské impresie / Jan Kerbr.
In: Divadelní noviny. – ISSN 0862-7258. – Roč. 10, č. 18 (30. 10. 2001).

KŘÍŽ, Jiří P.
Morávek dobyl Slovensko / Jiří P. Kříž.
In: Právo. – Roč. 1211-2119. – Roč. 9, č. 225 (27. 9. 1999), s. 3.

LANGEROVÁ, Viera
Splnený sen / Viera Langerová, Adela Gáborová.
In: Listy. – ISSN 1213-0249. – Roč. 9, č. 5 (2001), s. 24-25.

MORÁVEK, Vladimír
Jako lidi nepřestanou souložit, tak nikdy nepřestanou mít rozkoše z divadelního zážitku / Vladimír Morávek.
In: Mosty. – ISSN 1335-6135. – Roč. 8, č. 41 (12. 10. 1999), s. 4-5.

PROCHÁZKA, Vladimír
Macbeth v Nitře logicky kráčí od pyžama k vraždě / Vladimír Procházka.
In: Mladá fronta Dnes. – ISSN 1210-1168. – Roč. 10, č. 129 (4. 6. 1999), s. 19.

TOUFAR, Ivo
Království Vladimíra Morávka / Ivo Toufar.
In: Hospodářské noviny. – ISSN 0862-9587. – Roč. 43, č. 192 (1. 10. 1999), s. 10.