Popis
Zuzana Benešová (Matka)
Foto
Vlado Gloss
Archív
archív Divadla GUnaGu, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie
Foto
Vlado Gloss
Archív
archív Divadla GUnaGu, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava