Zuzana Benešová (Matka)
Popis
Zuzana Benešová (Matka)
Foto
Vlado Gloss
Archív
archív Divadla GUnaGu, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Vlado Gloss
Archív
archív Divadla GUnaGu, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava