Popis
Veronika Mihálková (Zuzka), Katarína Perencseiová (Marka)
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Dominik Zaprihač (Básnik), Ľubo Gregor (Dvojník)
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Galla (Štelina) v popredí, za ním ďalší členovia obsadenia
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Veronika Mihálková (Zuzka), Mária Porubčinová (Katrena), Katarína Perencseiová (Marka) v strede, okolo ďalší členovia obsadenia
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Michal Hýrošš (Ondrej), Mária Porubčinová (Katrena)
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Galla (Štelina), Michal Hýrošš (Ondrej), Mária Porubčinová (Katrena) v popredí, za nimi ďalší členovia obsadenia 
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Jozef Benci (Štelina) v popredí, za ním ďalší členovia obsadenia
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Stanislav Matis (Ondrej), Eva Lucká (Zalčíčka), Jozef Benci (Štelina), Alena Hodálová (Školnica)
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Jozef Benci (Štelina), Zoltán Vongrey (Hríň), Eva Lucká (Zalčíčka) v popredí, za nimi Stanislav Matis (Ondrej), Ivan Zvarík (Oleň), Dušan Šimo (Krúpa) a ďalší členovia obsadenia 
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava