Eo ipso.
In: Svět a divadlo. – ISSN 0862-7258. – Roč. 5, č. 3 (1994), s. 161-181.

LINDOVSKÁ, Nadežda
Toky, prúdenia, asociácie / Nadežda Lindovská.
In: MEDZIČAS |v divadle...|. – ISSN 1210-387X. – Roč. 2, č. 2-3 (1994), s. 45-46.

ULMANOVÁ, Martin
Disk : tok času / Martina Ulmanová.
In: UHLÁR, Blaho a DISK. Hry. – Bratislava : Divadelný ústav, 2018. – S. 31-44. – ISBN 978-80-8190-033-4.