Dagmar Sanitrová (Hermianna), Tomáš Žilinčík (Knieža), Petronela Valentová (Carisa), Ján Kožuch (Mesrou)
Popis
Dagmar Sanitrová (Hermianna), Tomáš Žilinčík (Knieža), Petronela Valentová (Carisa), Ján Kožuch (Mesrou)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Petronela Valentová (Carisa), Ján Kožuch (Mesrou)
Popis
Petronela Valentová (Carisa), Ján Kožuch (Mesrou)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), Milan Bahul (Azor)
Popis
Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), Milan Bahul (Azor)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Milan Bahul (Azor), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé)
Popis
Milan Bahul (Azor), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), Ján Kožuch (Mesrou), Petronela Valentová (Carisa), Milan Bahul (Azor)
Popis
Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), Ján Kožuch (Mesrou), Petronela Valentová (Carisa), Milan Bahul (Azor)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Výrostko (Mesrin), Daniela Kuffelová (Adina)
Popis
František Výrostko (Mesrin), Daniela Kuffelová (Adina)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Výrostko (Mesrin), Daniela Kuffelová (Adina)
Popis
František Výrostko (Mesrin), Daniela Kuffelová (Adina)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Adina), Dagmar Sanitrová (Eglé)
Popis
Daniela Kuffelová (Adina), Dagmar Sanitrová (Eglé)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Adina), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé)
Popis
Daniela Kuffelová (Adina), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Adina), Dagmar Sanitrová (Eglé)
Popis
Daniela Kuffelová (Adina), Dagmar Sanitrová (Eglé)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Adina), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé)
Popis
Daniela Kuffelová (Adina), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Adina), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé)
Popis
Daniela Kuffelová (Adina), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), Daniela Kuffelová (Adina)
Popis
Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), Daniela Kuffelová (Adina)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), Petronela Valentová (Carisa), Daniela Kuffelová (Adina)
Popis
Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), Petronela Valentová (Carisa), Daniela Kuffelová (Adina)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), Petronela Valentová (Carisa), Daniela Kuffelová (Adina)
Popis
Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), Petronela Valentová (Carisa), Daniela Kuffelová (Adina)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), Petronela Valentová (Carisa), Daniela Kuffelová (Adina)
Popis
Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), Petronela Valentová (Carisa), Daniela Kuffelová (Adina)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Milan Bahul (Azor), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), František Výrostko (Mesrin)
Popis
Milan Bahul (Azor), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), František Výrostko (Mesrin)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Milan Bahul (Azor), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), František Výrostko (Mesrin)
Popis
Milan Bahul (Azor), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), František Výrostko (Mesrin)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Výrostko (Mesrin), Milan Bahul (Azor), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé)
Popis
František Výrostko (Mesrin), Milan Bahul (Azor), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Dagmar Sanitrová (Eglé), Milan Bahul (Azor), František Výrostko (Mesrin)
Popis
Dagmar Sanitrová (Eglé), Milan Bahul (Azor), František Výrostko (Mesrin)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Výrostko (Mesrin), Dagmar Sanitrová (Eglé), Milan Bahul (Azor)
Popis
František Výrostko (Mesrin), Dagmar Sanitrová (Eglé), Milan Bahul (Azor)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Výrostko (Mesrin), Dagmar Sanitrová (Eglé), Milan Bahul (Azor)
Popis
František Výrostko (Mesrin), Dagmar Sanitrová (Eglé), Milan Bahul (Azor)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Dagmar Sanitrová (Eglé), František Výrostko (Mesrin), Milan Bahul (Azor)
Popis
Dagmar Sanitrová (Eglé), František Výrostko (Mesrin), Milan Bahul (Azor)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Antonia Miklíková (Eglé), František Výrostko (Mesrin), Milan Bahul (Azor)
Popis
Antonia Miklíková (Eglé), František Výrostko (Mesrin), Milan Bahul (Azor)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Výrostko (Mesrin), Milan Bahul (Azor)
Popis
František Výrostko (Mesrin), Milan Bahul (Azor)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Výrostko (Mesrin), Ján Kožuch (Mesrou), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé)
Popis
František Výrostko (Mesrin), Ján Kožuch (Mesrou), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ján Kožuch (Mesrou), František Výrostko (Mesrin)
Popis
Ján Kožuch (Mesrou), František Výrostko (Mesrin)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Výrostko (Mesrin), Daniela Kuffelová (Adina), Milan Bahul (Azor), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé)
Popis
František Výrostko (Mesrin), Daniela Kuffelová (Adina), Milan Bahul (Azor), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Dagmar Sanitrová (Eglé), Milan Bahul (Azor), Daniela Kuffelová (Adina), František Výrostko (Mesrin)
Popis
Dagmar Sanitrová (Eglé), Milan Bahul (Azor), Daniela Kuffelová (Adina), František Výrostko (Mesrin)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Milan Bahul (Azor), Daniela Kuffelová (Adina), František Výrostko (Mesrin), Dagmar Sanitrová (Eglé)
Popis
Milan Bahul (Azor), Daniela Kuffelová (Adina), František Výrostko (Mesrin), Dagmar Sanitrová (Eglé)
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Adina), František Výrostko (Mesrin), Dagmar Sanitrová (Eglé)
Popis
Daniela Kuffelová (Adina), František Výrostko (Mesrin), Dagmar Sanitrová (Eglé)
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Milan Bahul (Azor), Daniela Kuffelová (Adina), František Výrostko (Mesrin), Dagmar Sanitrová (Eglé)
Popis
Milan Bahul (Azor), Daniela Kuffelová (Adina), František Výrostko (Mesrin), Dagmar Sanitrová (Eglé)
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Adina), František Výrostko (Mesrin), Milan Bahul (Azor), Dagmar Sanitrová (Eglé)
Popis
Daniela Kuffelová (Adina), František Výrostko (Mesrin), Milan Bahul (Azor), Dagmar Sanitrová (Eglé)
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Výrostko (Mesrin), Daniela Kuffelová (Adina), Dagmar Sanitrová (Eglé), Milan Bahul (Azor)
Popis
František Výrostko (Mesrin), Daniela Kuffelová (Adina), Dagmar Sanitrová (Eglé), Milan Bahul (Azor)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Adina), František Výrostko (Mesrin), Dagmar Sanitrová (Eglé), Milan Bahul (Azor)
Popis
Daniela Kuffelová (Adina), František Výrostko (Mesrin), Dagmar Sanitrová (Eglé), Milan Bahul (Azor)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Adina), František Výrostko (Mesrin), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), Milan Bahul (Azor)
Popis
Daniela Kuffelová (Adina), František Výrostko (Mesrin), Ľubomíra Hlaváčová (Eglé), Milan Bahul (Azor)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Adina), Milan Bahul (Azor), Dagmar Sanitrová (Eglé), František Výrostko (Mesrin)
Popis
Daniela Kuffelová (Adina), Milan Bahul (Azor), Dagmar Sanitrová (Eglé), František Výrostko (Mesrin)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava