Delostrelci na mesiaci alebo Štepkov víkend v Košiciach.
In: Slovenský východ. – Roč. 2 (20), č. 282 (30. 11. 1992), s. 2.

MISTRÍK, Miloš
Spoločensko-historický rozmer Štepkovho nárečia v RND a niektoré jeho dramatické kroniky / Miloš Mistrík.
In: Slovenské divadlo. – ISSN 0037-699X. – Roč. 61, č. 3 (2013), s. 270-280.

TOPOLOVÁ, Barbara
Zpráva o divadle v meste mieru / Barbara Topolová.
In: Divadelní noviny. – ISSN 1210-471X. – Roč. 1, č. 8 (1992), s. 7.