ČAPEK, Karel
Biela nemoc / Karel Čapek.
In: Robotnícke noviny. – ISSN 1337-1843. – Roč. 34, č. 25 (31. 1. 1937), s. 4.

Čapekova „Biela nemoc“.
In: Ľudová politika. – ISSN 1337-8376. – Roč. 13, č. 30 (7. 2. 1937), s. 3.

Čapkova „Biela nemoc“.
In: Národnie noviny. – ISSN 1337-1479. – Roč. 68, č. 19 (13. 2. 1937), s. 5.

DVOŘÁK, Josef
„Bílá nemoc“ v SND / Jdv.
In: Robotnícke noviny. – ISSN 1337-1843. – Roč. 34, č. 27 (3. 2. 1937), s. 3.

DVOŘÁK, Josef
Primiéra „Bílé nemoci“ vypredané [správne: Premiéra „Bílé nemoci“ vypredaná] / Jdv.
In: Robotnícke noviny. – ISSN 1337-1843. – Roč. 34, č. 28 (4. 2. 1937), s. 3.

HUŠKOVÁ, Jindra
Čapkova „Biela nemoc“ na scéne SND. v Bratislave [správne: na scéne SND v Bratislave] / Beta.
In: Slovenský denník. – ISSN 2644-4348. – Roč. 20, č. 31 (7. 2. 1937), s. 5.

KAHANČEK
Biela nemoc a bratislavskí žiaci / Kahanček.
In: Slovenský denník. – ISSN 1337-8147. – Roč. 20, č. 98 (28. 4. 1937), s. 4.

Mimoriadny úspech „Bielej nemoci“.
In: Slovenské zvesti. – Roč. 2, č. 86 (5. 5. 1937), s. 4.

tl
Večné štvanie / tl.
In: Slovenský domov : časopis Spolku Slovákov-Židov „Rozvoj“. – Roč. 2, č. 4 (28. 1. 1938), s. 2.