MAGDOVÁ, Marcela
Střetnutí se Zlínem (No. 3) / Marcela Magdová.
In: Divadelní noviny [online]. – (15. 6. 2015).
Dostupné na: www.divadelni-noviny.cz/stretnuti-se-zlinem-no-3

VESELÝ, Andrej
Divadelní „tréneri“ hercov / Andrej Veselý.
In: Slovenka. – ISSN 0231-6676. – Roč. 66, č. 41 (2014), s. 49.