Popis
záber z inscenácie
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Gurgen Ovsepian (Aroldo), Mária Tomanová (Mina)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Gurgen Ovsepian (Aroldo), Mária Tomanová (Mina)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Tomanová (Mina)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Tomanová (Mina), Gurgen Ovsepian (Aroldo)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Gurgen Ovsepian (Aroldo)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Igor Lacko (Briano), Gurgen Ovsepian (Aroldo)
Foto
René Miko
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Tomanová (Mina), Damir Basyrov (Egberto)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
v popredí: Damir Basyrov (Egberto), Peter Svetlík (Enrico), Mária Tomanová (Mina)
Foto
René Miko
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Gurgen Ovsepian (Aroldo), Damir Basyrov (Egberto)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
vpravo: Gurgen Ovsepian (Aroldo), Igor Lacko (Briano)
Foto
René Miko
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie
Foto
René Miko
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Igor Lacko (Briano), Gurgen Ovsepian (Aroldo)
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
v popredí: Peter Svetlík (Enrico), Mária Tomanová (Mina), Damir Basyrov (Egberto), Igor Lacko (Briano)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Božena Lenhardová (Elena), Peter Schneider (Godvino), Peter Svetlík (Enrico)
Foto
René Miko
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
v popredí: Mária Tomanová (Mina), Gurgen Ovsepian (Aroldo), Damir Basyrov (Egberto)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Gurgen Ovsepian (Aroldo)
Foto
René Miko
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Gurgen Ovsepian (Aroldo), Igor Lacko (Briano)
Foto
René Miko
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Tomanová (Mina), Damir Basyrov (Egberto)
Foto
René Miko
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Tomanová (Mina)
Foto
René Miko
Archív
archív Štátnej opery Banská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava