(zk)
Tragická láska na špičkách / (zk).
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 14, č. 279 (3. 12. 2005). – [Príloha] Víkend. – Roč. 7, č. 48 (3. 12. 2005), s. 31.

MAŤO, Peter
Tanec 1971 – 1989 / Peter Maťo.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 660. – ISBN 978-80-8190-066-2.

ŤAPAJOVÁ, Elena
Anna Kareninová na špičkách : so sólistkou baletného súboru SND v Bratislave Gabrielou Zahradníkovou / Elena Ťapajová.
In: Slovenka. – ISSN 0231-6676. – Roč. 30, č. 2 (13. 1. 1978), s. 16, 17.

URSÍNYOVÁ, Terézia
Nový obraz Ščedrinovho baletu / uy-.
In: Hudobný život. – ISSN 13335-4140. – Roč. 10, č. 1 (16. 1. 1978), s. 4.